ZİHİNSEL ENGELLİ DESTEK EĞİTİM

Zihinsel Engel Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü’nün koyduğu kriterlere göre bir kişinin zihinsel engelli sayılabilmesi için:

1) Zihinsel fonksiyonlarının işleyişinde önemli bir sınırlama olması ( AZED’e göre 70 puan ya da daha altında bir IQ puanı)

2) iletişim, kişisel bakım, ev yaşantısı, sosyal uyum, sağlık ve günenlik, kendi kendini yönlendirme, boş zamanlar ve çalışma hayatı gibi uyum sağlama alanlarından iki ya da daha fazlasında yetersizlik olması

3) Bu yetersizliklerin 18 yaşından önce edinilmiş olması
Gerekmektedir.

DSÖ verilerine göre Dünya nüfusunun %3’ü zihinsel engellidir.

Zihinsel Engel Nedenleri:
1) %80 dış etkenler ( Yetersiz beslenme, yetersiz tıbbi bakım, çevresel etkenler,zehirlenmeler, hamilelikte kullanılan ilaçlar, zor ve uzun doğum, doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması, doğum sonrasında merkezi sinir sistemini etkileyen enfeksiyonlar, prematüre doğum…)

2) %15 genetik faktörler, kromozom anomalileri ( Down Sendromu gibi)
3) %5 diğer faktörler

Zeka Engelinin düzeyleri
1) Hafif: Eğitilebilir zihinsel engelli bireylerdir.
2) Orta: Öğretilebilir Zihinsel engelli bireylerdir. Öğrenmeleri yavaştır ve sınırlı öğrenme kapasiteleri vardır.
3) Ağır: Motor becerilerde, sözel iletişimde, temizlik, bakım ve güvenlikte yaşam boyu başkalarının desteğine ihtiyaçları vardır.

Zihinsel engel bir akıl hastalığı değildir.
Tolga özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak öncelikle bireyin bütün gelişimsel ve beceri alanlarındaki performans düzeyini belirlemek amacıyla formal ve informal değerlendirmeler yapmaktayız. Bu değerlendirme sonuçları ile bireyin ihtiyaçlarını ve RAM raporlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü bir eğitim programı hazırlıyoruz.
Planladığımız eğitim sürecine ailenin de etkin bir şekilde katılımını sağlamak amacıyla aile eğitim sürecini yürütüyoruz.

İletişim Formu