Pediatrik Rehabilitasyon Nedir?

Pediatrik Rehabilitasyon Nedir?

Pediatrik rehabilitasyon, yeni doğmuş veya ergen yaştaki çocuklarda serebral palsi (beyin felci), down sendromu, skolyoz, spina bifida, brakiyal pleksus  hemipleji hemiparazi .kas hastalıkları.genetik hastalılar vb. hastalıkların tedavisini içerir Pediatrik rehabilitasyon, doğum sırasında ya da sonrasında ortaya çıkan sorunların tedavisinde kullanılan fizyoterapi teknikleridir.Çocuk rehabilitasyonu, çocuğun sadece tanısı üzerine düşünülmemelidir.Hastalığın tanısına göre aile ile beraber aynı zamanda yol gösterici ve model olunmalıdır Tedavi süreci ihtiyaçlara göre bir bütün olarak tamamlanmalıdır. Çocuklar yetişkinlerden farklı olarak çocuğun günlük yaşam becerilerinin üst düzeye ulaşabilmesi ve hayata adapte olabilmesi için gerekli tedavi oyun içerisine yedirilerek uygulanmalıdır. çocuğun tedavisinde iletişim isteği göstermesi ve bunu başarabilmesi en önemli önceliklerdendir. Bu çocuğun fiziksel bozukluğuna yoğunlaşmak yerine, öncelikle çevresiyle iletişim halinde olması sağlanmalıdır. Gereken basit ve modern araçlardan faydalanılarak bağımsız hareket etme yetisinin sağlanması önemlidir.

Kendine bakım aktivitelerinde uygun hedefleri belirleme en önemli noktadır. bir yetişkinde mesleki rehabilitasyon ne kadar önemli ise, çocukta da özel eğitim o kadar önemlidir.

 bir çocuğun ebeveyni olmak yeterince zorlu bir deneyim iken, fizik tedavi ihtiyacı olan bir çocuğun ebeveyni olmak daha da zordur. Dolayısıyla bu ebeveynler çocuğun bakımında yardıma, rehberliğe ihtiyaç duyarlar.

Pediatrik Rehabilitasyon ile Tedavi Edilebilen Durumlar Nelerdir?

Pediatrik tedavi farklı yöntemler ile birçok problemin çözümü olabilir. Pediatrik rehabilitasyonda çocuk bakımı ile rehabilitasyon birleştirilerek çocuğun günlük işlerini daha kolay yapması sağlanır. Aynı zamanda da bu özelliklerini geliştirmesi hedeflenir. Tedaviye erken başlanması başarı şansını artırır. 

Çocukluk döneminde geçirilen romatizmal hastalıklar, kas hastalıkları, beyin felci, beslenme ve yutma sorunları, el, kol, ayak ve bacak yaralanmaları, ortopedik bozukluklar, , spina bifida (omurga ayrıklığı ya da açıklığı), çoklu skleroz, kas distrofisi,hemiparazi,hemipleji gibi sorunların çözümünde pediatrik rehabilitasyon başarı ile  TOLGA ÖZEL EĞİTİM MERKEZİNDE uygulanmaktadır. 

 Kurumumuızda Pediatrik Rehabilitasyon Kimlere Uygulanır

Pediatrik rehabilitasyon kapsamı içinde pek çok hastalık yer almaktadır. Bunlar arasında; 

  • Doğumsal nedenlerden dolayı meydana gelen mental motor retardasyonlar (MMR),
  • Kas ve iskelet sistemi sorunları ile seyreden metabolik hastalıklar,
  • Omurilik hasarı sonucu gelişen kas ve sinir hastalıkları,
  • Çocukluk çağında etkili olan tüm nörolojik ve musküler sendromlar, 
  • Spina bifida, meningomyelosel gibi hastalıklar,
  • Doğuma bağlı gelişen brakial pleksus zedelenmesi,
  • Tortikolis,
  • Serebral palsi, spastisite,
  • Kafa travmaları, mikrosefali, hidrosefali gibi çok geniş yelpazedeki birçok hastalık pediatrik rehabilitasyon kapsamında değerlendirilip rehabilite edilmektedir. 

 

İletişim Formu