ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE) NEDİR?

Ankara Gelişimi Tarama Envanteri, 0-6 yaş arasındaki bebek ve  çocukların gelişimi ile ilgili ayrıntılı ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır.

Çocuğun beceri ve gelişimi anneden  alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirilerek yapılır. Ayrıca envanter, anne dışında baba, bakıcı ya da öğretmenler tarafından da yanıtlanabilir. Bilgi veren kişinin  çocukla ilişkisinin niteliği önemlidir. Uygulayıcı tarafından ebeveynden bilgiler alınırken, aynı ortamda çocuk da beraberinde gözlemlenir. Envanter, çocuğun şu andaki gelişimini ve becerilerini değerlendirmeye yönelik olarak anneye ya da bilgi alınan diğer kişiye sorulan soruların ‘evet, hayır, bilmiyorum’ şeklinde yanıtlandığı toplam 154 maddeden oluşmuştur.  AGTE soru  alanları;

  • Dil-Bilişsel
  • İnce Motor
  • Kaba Motor
  • Sosyal Beceri-Öz Bakım

Sorular farlı ama bir biriyle ilişkili olduğu alanları temsil etmektedir. Çocuğun genel gelişim düzeyi hakkında doğru bilgilere ulaşılmasını sağlar.

Bu envanter, gelişimsel gecikme açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde fark edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına olanak sağlar. Böylelikle ebeveynler çocuklarını gelişimsel olarak daha iyi gözlemleyebilir, tanıyabilirler. Çocuklarını hangi alanlarda nasıl desteklemeleri gerektiğini öğrenirler. Test sonuçlarında gelişimsel olarak farklılık ya da gecikme çıkması, bunun fark edilmesini sağlayarak erken müdahale şansı yaratır. Bu nedenle ebeveynlere, çocuğun kritik dönemleri olan 0-6 ay, 12-18 ay, 2-3 yaş ve 5-6 yaş arasında bu gelişim envanterini yaptırmaları önerilir

.
Bu test, merkezimizde çocuk ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlarımız tarafından uygulanmaktadır.

İletişim Formu