ÇOCUKLARIMIZI CİNSEL İSTİSMARDAN KORUMAK

Dr. Neslihan Kuloğlu Türker

Uyum Eğitim ve Araştırma LTD.ŞTİ.

Çocukluk çağı travmaları içinde çocuğa yönelik cinsel istismar, çoğu zaman çocuğun yakından tanıdığı ve güvendiği birisi tarafından yapılması, birden fazla sayıda tekrarlanması, ortaya çıkışındaki güçlükler nedeniyle en fazla iz bırakan ve tedavi edilmesi zor olan travma çeşididir. Dünya Sağlık Örgütü’nün çocuk istismarı ile ilgili tanımlaması durumu oldukça net bir biçimde ortaya koyar; “Çocuklara bir yetişkin, toplum, devlet veya başka bir çocuk tarafından, bilinçli veya bilinçsiz olarak; bedensel, duygusal, zihinsel veya sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyen, çocuğun istismar veya şiddet olarak algılamadığı veya yetişkinlerin istismar olarak kabul etmediği davranışları da içine alan bir davranış uygulanmasıdır”

Ülkemiz ” Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi”ni,25 Ekim 2007 tarihinde Lanzarote’de imzalamıştır. Lanzarote sözleşmesi, Avrupa Konseyi ‘ne üye ülkeler arasında çocukların cinsel sömürü ve istismara karşı korunması konusunda diğer uluslararası metinlerle uyumlu ve kapsamlı bir ortak hukuki çerçeve oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Tüm dünyada ve ülkemizde resmi makamlarca ve bilimsel yöntemlerle ele alınmaya, çözüm bulunmaya, engellenmeye çalışılan çocukların cinsel istismarı çalışmalarına rağmen ne yazık ki tersine bir durum söz konusudur. Çocuk istismarı her alanda (Fiziksel İstismar, Cinsel İstismar Duygusal İstismar, Ekonomik İstismarı, Çocuk İhmali) artmaktadır. Cinsel istismarın çocuk üzerindeki etkileri çocuğun yaşına, zihinsel düzeyine, psikolojik gelişimine, istismarı yapan kişi ile olan ilişkisine, istismarın şekline, süresine, şiddet kullanımına, fiziksel zararın varlığına, sürecin tekrarına bağlı olarak değişmektedir. Önemli olan çocuklarımızın hiçbir gelişim döneminde, en ufacık bir istismarı bile yaşamamalarını sağlayabilmemizdir. Çocuklarımızı korumak kadar onların da  olabilecek en küçük yaştan itibaren farkındalıklarını arttırmak ve kendilerini koruma becerilerini kazandırmaktır. Bunun için her ailenin yapabileceği oldukça temel yöntemler vardır

 • Çocuğunuzun vücudunu tanımasına yardımcı olun.
 • Kendi vücudunun hangi bölgelerine dokunulmasına izin vereceğini öğretin.
 • Çocuğunuzun, başkalarının hangi vücut parçalarına dokunabileceğini, hangilerine asla dokunmaması gerektiğini öğretin.
 • İstenmedik bir dokunuşla karşılaşırsa itiraz etmesi gerektiğini, bağırmasını, ortamdan uzaklaşmasını öğretin.
 • Sizin öğretilerinizin aksine bir durum yaşarsa bunu sizinle paylaşması gerektiği benimsemesini sağlayın.
 • Çocuğunuzun yaşına uygun olarak cinsel gelişim ile ilgili bilgilendirin.
 • Çocuğunuzun vücudunda olabilecek fiziksel değişikliklere karşı dikkatli olun.
 • Çocuğunuzun psikolojik durumundaki farklılıklara karşı hassas olun.
 • Her zaman anlayışlı, yargılamadan ve çocuğunuzla işbirliği yapmaya hazır olduğunuzu ortaya koyan bir iletişim dili geliştirin.
 • Onun sizin için her şeyden daha önemli olduğunu ifade edin.
 • Eğer bir istismar söz konusu ise çocuğunuzun anlattıklarına güvenin, bir uzman yardımı alın ve bu sürecin hukuki boyutları için harekete geçin.
 • Sizin desteğiniz çocuğunuz için eşsiz bir değere sahiptir. UNUTMAYIN!

http://www.uyumegitim.com.tr/cocuklarimizi-cinsel-istismardan-korumak-s107.html#sthash.J8XsfQXj.dpuf

İletişim Formu