FİZİK TEDAVİ

Fizik tedavi bazı fiziksel ajanlar, manuel terapi teknikleri, fonksiyonel egzersizler kullanarak kas iskelet sisteminden veya nörolojik sistemden kaynaklanan yetersizliklerin tedavi edilmesidir.

 Rehabilitasyon ise doğuştan veya sonradan herhangi bir sebeple oluşmuş özür ya da engelin belirli teknikler kullanarak tedavi edilmesidir. Tedavinin kapsamında fonksiyonel egzersizler ,manuel terapi teknikleri ,refleks tedaviler, kinezyolojik bantlama(kinesiotaping),protez veya ortezle  cihazlama yöntemi, pulmoner rehabilitasyon, iş uğraşı terapisi gibi tedavi yöntemleri kullanılmaktadır.
Rehabilitasyon yaşa göre
 —  geriatrik rehabilitasyon( 65 yaş üstü)

– erişkin rehabilitasyon ( 18 yaş üstü)
– pediatrik rehabilitasyon ( 0-18 yaş) diye gruplayabiliriz.
Merkezimizde pediatrik rehabilitasyon erişkin rehabilitasyon ve geriatrik rehabilitasyon alanında hizmet vermekteyiz. Yukarıda sayılan rehabilitasyon teknik ve yöntemleri bireye göre düzenlenerek fizyoterapistler tarafından uygulanmaktadır.

Fizyoterapist hastalık yaralanma sonucu meydana gelen ya da doğuştan ortaya çıkan ve hekim tarafından tanısı konan fiziksel bozukluk ve yetersizlikleri belli bazı yöntem ve tekniklerle tedavi eden sağlık personelidir.

Fizyoterapistin engelli bireyin tedavisinde önemi büyüktür,çünkü fizik tedavi rehabilitasyon fiziksel yetersizliği olan bireyin yaşamının büyük bir parçasıdır. Rehabilitasyon süreci uzun ve yorucudur. Bu süreci şekillendiren ve bireyi fiziksel gelişimi açısından yönlendiren kişi fizyoterapisttir. Fizyoterapist önce bireyi belirli testlerle değerlendirir. Bu değerlendirme sonucuna göre tedavi programını belirler. Fizyoterapist tedavi programına aileyi de dahil etmelidir. Çünkü rehabilitasyon programı sadece merkezi kapsamamalıdır.Ayni tedavi programına evde de devam edilmelidir. Şüphesiz ki kişi evde daha çok zaman geçirmektedir. Fizyoterapist aileyi bu konuda yönlendirir.Tedavi programını kişinin evdeki yaşantısına göre düzenler.Fizyoterapist tedaviyi kişi için özel olarak düzenlenmiş tedavi odalarında yapmaktadır.Ayrıca fizyoterapist kişinin ev ve sosyal yaşantısında mümkün olan en yüksek seviyede bağımsız olmasını amaçlar bu nedenle kişiye göre ev düzenlemesi yapar kendine yardım araçlarını tavsiye eder.

Bireyin fiziksel tedavi ve rehabilitasyon sürecinde tıp hekimi( Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Uzmanı,Ortopedist,Çocuk Hastalıkları Uzmanı, Beyin cerrahı, Nörolog, Ürolog vb),fizyoterapist, protez ve ortez teknisyeni,beslenme uzmanı, psikiyatrist ,diş hekimi rol oynar. Tedavinin başarılı olması için multidisipliner yaklaşım önemlidir. Alanında uzman sağlık personelinin tedavi sürecinde birbirleriyle iletişim halinde olması gerekmektedir.
Türkiye’de engelli bireyin tedavisi özel eğitim kurumlarında ve tam teşekküllü hastanelerde yapılmaktadır.Çocuğun özür derecesine göre bu kurumlarda tedaviye devam süresi değişmektedir.

Rehabilitasyonun başarılı olması için gereken bir diğer faktör erken dönemde tedaviye başlanmasıdır. Günümüzde tıp alanında olan gelişmeler sayesinde tedaviye başlama yaşı daha erken olmaktadır. Bu konuda ailenin yaklaşımı çok önemlidir.Erken dönem fizyoterapi için aileyi bilinçlendirme ve yönlendirme görevi yine yukarıda saydığımız sağlık personeline düşmektedir.

 1999 yılından beri hizmet vermekte olan kurumumuzda her biri  branşlarında uzman fizyoterapistler eşliğinde tedavi ve rehabilitasyon süreci başarıyla devam etmektedir.aile kurum hekim işbirliğiyle berber tüm çalışmalarımız titizlikle sağlanmaktadır

İletişim Formu