STİP

STİP (Sembol Temelli İletişim Programı)

Bu program otizmli bireyler için geliştirilmiş ve sembollere dayalı bir çerçevede verilmiştir. Program obje sürekliliği ve temel beceri kapsamında olan gerçek eşleme çalışmasıyla başlar. Dolayısıyla ağır düzeyde gerilik gösteren çocuklar da programdan yararlanmakta ve ilerleme göstermektedirler. Doğrudan resimli kartlarla iletişim kurmayı öngören alternatif iletişim sistemlerinde düşük zihinsel performansa sahip olan çocuklar resim ayırt etme aşamasında uzun süre kalabilir, hatta bir kısmı bu aşamayı geçemeyebilir. Oysa STİP’te böyle bir olumsuzluk söz konusu değildir. Çünkü çocuk, gerçek nesne eşleme basamağını geçtikten sonra resimli kartları eşlemeyi, daha sonra ise gerçek nesneleri resimli kartlarıyla eşleme basamağına geçer ve bu basamağı da kısa sürede başarı ile sonuçlandırır.

İletişim sürecinde alıcı dil becerilerinin olması gerekli bir koşuldur. Çünkü alıcı dil becerileri gelişmeyen çocuk basit ve temel isteklerini herhangi bir biçimde belirtebilir, ancak diğer bireylerin isteklerini anlayamaz ve dolayısıyla sağlıklı bir iletişim süreci oluşmayabilir.

Programda iletişimi eğitimci başlatır ve çocuğun karşılık vermesi sağlanır. Çocuk eğitimcinin başlattığı iletişime bağımsız olarak sembollerle cevap vermeyi öğrendikten sonra, sembollerle istekte bulunmak için iletişim başlatmayı öğrenir

 STİP’te birey, hem talepte bulunmayı öğrenir, hem de kendisine yöneltilen talepleri anlar; çünkü diğer bireyler de taleplerini görsel sembollerle desteklemektedirler.  Böylece iletişim her iki taraf için de anlamlı hale gelir. Ayrıca her iletişim sürecinde diğer bireyler resimli kartlarla birlikte belirtmek istediklerini sözel olarak da ifade ettikleri için bireyin alıcı dil becerileri de zamanla gelişme gösterir. Giderek resimleri silikleştirip resimleri ifade eden semboller (sözcükler) belirginleştirilir.

Önkoşul Beceriler

  1. Çocuğun eğitim almasını engelleyici düzeyde problem davranışının olmaması
  2. En az bir dakika istenilen yerde oturma.

Önkoşul Olmayan Beceriler

Aşağıda sıralanan becerilerin çocukta olması gerekmez.

  1. Göz teması
  2. Alıcı dil becerileri
  3. Ses çıkarma

Ve daha üst beceriler.

Program 5 bölümden oluşur.

  1. Bölüm dikkat yöneltme ve obje sürekliliği ile ilgili çalışmaları içerir.
  2. Bölüm temel eşleme çalışmalarını içerir.

A) Gerçek nesneyi gerçek nesne eşleme

B) Nesne fotoğrafını nesne fotoğrafı ile eşleme

C) Gerçek nesneyi gerçek nesne fotoğrafıyla eşleme

3. Bölüm çocuğa iletişim başlatmayı ve isteklerini resimli kartlarla belirtmeyi öğretme çalışmalarını içerir.

A) Gerçek nesne fotoğraflarını kullanarak talepte bulunma

B) Gerçek nesne resimlerini (çizimlerini) kullanarak talepte bulunma

4. Bölüm konuşma becerileri gelişmeyen ancak yazı sembollerini kullanabilme potansiyeline sahip bireylere yazı sembollerini kullanarak iletişim kurma becerisini öğretme çalışmalarını kapsar.

A) Yazı sembollerini (yazılı sözcükleri) anlama

B) Yazı sembolleriyle (sözcük yazarak) talepte bulunma

5. Görsel planları takip etme

Program 5 bölümden oluşur…

Bu program kurumumuzda uzmanlarımız tarafından uygulanmaktadır

İletişim Formu