ABA

ABA TERAPİ NEDİR?

ABA-Applied Behavior Analysis yani uygulamalı davranış analizi (UDA) otizm belirtileri gösteren çocuğun davranışlarında, olumlu davranışları ödüllendiren, bu olumlu davranışları teşvik eden bir modeldir. Davranışçı bir yöntemdir ve otizmli çocukların davranışlarını değiştirmesini amaçlar.

ABA terapisi yeni olduğu düşünülse de 70-80 yıla yakın bir geçmişe sahiptir. İlk kez 1913 yılında John Watson’ın başlattığı bir yaklaşım olup Amerika’da otizimli çocuklarda uygulanmaya başlamıştır.

ABA TERAPİNİN AMAÇALARI NELERDİR?

Aba terapisi,otizimli çocukların yetersiz kaldığı becerileri kazanmada ortaya çıkan davranış sorunları ile başa çıkmayı amaçlar.Erken dönemde başlayan bir birlikte eğitime devam etmelerini amaçlayan ABA yöntemi istenmeyen davranışları azaltmayı hedefler. Olumlu davranışları ödüllendiren ve olumlu davranışları teşvik eden bir terapi yöntemidir.

ABA TERAPİ KİMLERE UYGULANIR?

*Aba yönteminin uygulanabilmesi için belli bir yaş aralığı yoktur; fakat erken dönemde çok daha etkili olduğu bilimsel verilerle kanıtlanmıştır.

*Aba sadece otizimli çocuklarda kullanılmamaktadır. Davranış problemi olan çocuklarda da kullanılmaktadır.

*Aba yöntemi ile otizimli çocukların hem istenmeyen davranışları azaltılır hem de alternatif davranışları arttırılır.

*Aba yöntemi ile objektif olarak veriler elde edilir. Sonuçlar yoruma dayalı değildir.

*Aba yönteminde değerlendirmenin ve programın mutlaka uzman tarafından yürütülmesi gerekmektedir.

Bilimsel dayanaklı etkili ABA uygulamaları, BBA kurucusu Prof.Dr. BİNYAMİN BİRKAN tarafından düzenlenen Başlangıç-Orta-İleri düzey eğitimlerini başarı ile tamamlamış uzman eğitimcilerimiz tarafından kurumumuzda uygulanmaktadır.

İletişim Formu