PULMONER (SOLUNUMSAL) REHABİLİTASYON NEDİR?

Pulmoner rehabilitasyon nedir?

 

Günümüzde solunum rehabilitasyonu kronik (müzmin) solunum hastalıklarının tedavisinin standart bir bileşeni olarak kabul edilmektedir. pulmoner rehabilitasyon, belirli akciğer rahatsızlıkları veya diğer rahatsızlıklar nedeniyle akciğer problemleri olan insanlar için egzersiz eğitimi, sağlık eğitimi ve nefes alma tekniklerini içeren denetimli bir rehabilitasyon programıdır.

 Kronik solunum hastalığı olan kişilerde, ilaç tedavileri ile birlikte uygulanması gereken eğitim, egzersiz, beslenme ve psikolojik danışmanlık ve destek tedavisini içerir. Programlar, her hastanın ihtiyaçlarına göre bireysel olarak düzenlenir. 

Pulmoner Rehabilitasyon Programının Amacı Nedir?

  • Semptomları ve hastalığa bağlı komplikasyonları azaltmak
  • Günlük yaşam aktivitelerinde hastanın kapasitesini kullanmasını sağlamak
  • Egzersiz toleransını attırmak
  • Kendine güven ve bağımsızlığı sağlamak
  • Psikososyal semptomları azaltmak (anksiyete,depresyon)
  • Hastaneye başvuru ve hastanede kalım süresini azaltmak
  • Mesleğe dönüşü sağlamak

Kimlere uygulanabilir?

Süregen nefes darlığı, günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma, yaşam kalitesinde azalma ve/veya egzersiz kapasitesinde kısıtlılığı olan kronik solunum sorunlu tüm hastalara hastalık şiddetinden bağımsız olarak solunum rehabilitasyonu ayaktan ya da evde uygulanabilir.

 

Hangi hastalıklar için özellikle önemlidir?

– KOAH (Kronik obstruktif akciğer hastalığı) başta olmak üzere;

– astım,

– bronşektazi,

– interstisyel akciğer hastalıkları,

– kistik fibroz,

– göğüs duvarı hastalıkları,

– nöromusküler hastalıklar,

– akciğer nakli öncesi ve sonrası,

– akciğer kanseri,

– obezite ile ilişkili tüm akciğer hastalıklarında solunum rehabilitasyonu programı başarı ile uygulanabilir.

İletişim Formu