ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR?

.Öğrenme sürecinde yaşanan aşamalardan birinde ya da birkaçında bir sorun olduğunda Özgül Öğrenme Güçlüğü ortaya çıkar.

 Çocuğun zihinsel yeteneği olmasına rağmen, akademik açıdan gerilik göstermesi, öğrenme güçlüğünün en çarpıcı özelliğidir. Bir çok çocuk için öğrenme güçlükleri, okula başladıklarında ve akademik becerileri kazanmakta başarısız olduklarında göze çarpar.

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANISI NASIL KONUR ?

Özgül öğrenme güçlüğü tanısını profesyonel bir ekip (psikolog, çocuk psikiyatrisi ve özel eğitim uzmanı) koymalıdır. Öncelikle çocuğun görme ve işitme duyuları ile ilgili bir sorunu olup olmadığı saptanmalıdır. Bunlar yoksa zihinsel durumu ve okul başarısı değerlendirilmelidir. Başarısızlığı, zihinsel durum ile açıklanamıyorsa özgül öğrenme güçlüğü için gerekli özel değerlendirme yapılmalıdır. Özgül öğrenme güçlüğü tanısının konulabilmesi için çocuğun zihinsel sorunun olmaması gerekir.

Öğrenme Güçlüğün Çeşitleri Nelerdir?

 • Disleksi ( okuma bozukluğu)
 • Disleksi ( okuma bozukluğu)
 • Diskalkuli ( matematik bozukluğu)
 • Afazi ( dil bozukluğu) olmak üzere öğrenme güçlüğü; 4 başlık altında değerlendirilebilir.

ÖĞRENME BOZUKLUĞUNUN NEDENLERİ ?

1-Kalıtsaldır. Ailedeki diğer bireylerde de görülebilir.
2-Kalıtsal nörolojik hastalıklarla ilişkisinin olabileceği düşünülmektedir.
3-Yakın akraba evlilikleri ortaya çıkma ihtimalini arttırır.
4-Hamilelik ve doğum sırasında hastalık veya travmalar ortaya çıkmasını tetikler.
5-Hamilelik sırasında ilaç ve alkol kötüye kullanımı, kan ve uyuşmazlığı, zamanından önce veya erken doğum, oksijen yetmezliği veya doğum ağırlılığının düşük olması da ortaya çıkmasına neden olabilir.
6-Doğum sonrasında ve erken çocukluk dönemlerindeki kafa travmaları, besin yetersizliği, zehirli maddeler (kurşun zehirlenmesi) öğrenme güçlüğüne neden olabilir.
7-Sıklıkla öğrenme güçlükleri için belirgin bir sebep bulunmamaktadır.

ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Zeka

 • Normal yada normalin üstündedir.

Dikkat

 • Dikkatleri kısa sürelidir ,kolayca dağılır.Konsantrasyon güçlükleri vardır.

Koordinasyon

 • Motor koordinasyonları zayıftır.

Görsel algı sorunları

 • Görsel ayrımlaştırma yetenekleri zayıftır.( ters yazma , b –d yi karıştırma)
 • Görsel figür – zemin ayırt etmede güçlük çekerler.
 • Görsel hafızaları zayıftır.
 • Uzaklık ve derinlik algıları bozuktur.

İşitsel algı sorunları

 • İşitsel ayırımlaştırmada güçlük çekerler.bazı harfleri karıştırırlar.
 • İşitsel kavrama yetersizdir ,yönergeleri anlayamazlar.
 • İşitsel figür –zemin ayırt etmede zorluğu vardır. TV izlerken kapı zilini duymama gibi
 • İşitsel hafızaları zayıftır.

Dil problemleri

 • Gecikmiş dil gelişimi görülebilir
 • Uygun dizilişli cümle kurmada sorun yaşarlar.
 • Kendini ifade etmede yetersizlik yaşarlar.

Organizasyon bozukluğu

 • Dağınıktır, zamanı iyi kullanamazlar.

Oryantasyon sorunları

 • Yön bulmakta ve sağ-sol ayırt etmede zorluk çekerler.

Zaman sorunu

 • Zamanı karıştırırlar.Önce-sonra,dün-bugün karıştırırlar.saati zor öğrenirler.
 • Çalışma alışkanlıkları yetersizdir.

Sosyal duygusal davranış sorunları

 • Düşünmeden davranırlar.
 • Engellenince ani tepki gösterirler.
 • Sosyal rekabet duygusu yaşın altındadır.
 • Arkadaşlarıyla uyum sağlayamaz.
 • Değişikliğe zor uyum sağlar.
 • Duygulanım değişikliği görülür.

Akademik beceri sorunları

 • Okumayı sökememe , yavaş ve hatalı okuma.yazı bozuklukları.imla ve noktalama hataları görülür.
 • Matematikte güçlükler sembolleri öğrenememe

Yukarıda yazılanlara bağlı olarak kurumuzda öğrenme sürecinde farklı ve çoklu öğrenme tekniklerinin kullanılmakta ve birden çok duyuya hitap eden uygulamalar yürütülmektedir  Yetersizlikten etkilenmiş her bir bireyin yetersizlikten etkilenme türü, derecesi, yetersizliğin oluş zamanı, sağlanan hizmetler ve bireysel özellikleri birbirinden farklıdır. Buna bağlı olarak öğrenme düzeyleri de birbirinden oldukça farklılık göstermektedir. Bu nedenle her bireyin bireysel özelliklerine uygun olarak BEP hazırlanmaktadır. BEP, yetersizlikten etkilenmiş bireyin eğitim gereksinimlerini uygun eğitim ortamlarında gerekli destek hizmetleriyle karşılamaya yönelik geliştirilen yazılı bir dokümandır. Kurumumuzda BEP, yetersizlikten etkilendiği belirlenen her bir birey için ayrı ayrı geliştirilmektedir Özel eğitime başlamadan önce çocuğun BEP’in geliştirilip verilecek özel eğitim hizmetinin bireyin gereksinimlerine uygun olarak düzenlenmektedir.her çocuğumuz için ayrı ayrı oluşturulan  BEP; yetersizlikten etkilenmiş çocuğumuzun var olan performans düzeyini, yıl sonunda/dönem sonunda çocukta gerçekleşmesi beklenilen hedefleri, eğitim hizmetlerini ve bu hizmetlerin süresini içerir

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR KURUMUMUZDA

 • her çocuk için farklı alanlarda olduğunu gözönünde bulundurarak sorunlu olduğu alanlardaki gelişmeler izlenmektedir
 • Verilecek ödev ve sorumluluklar başarabileceği ölçüler içinde verilir
 • Bilgiyi kazanıp kazanmadığını sınamak için daha iyi öğrendiği yöntemden faydalanılmaktadır ÖÖG olan çocuklarımıza görsel ve işitsel yöntemlerle öğrenmesi sağlanır
 • Öğrencinin öğrenme hevesi desteklenerek öğrenmeyi eğlenceli hale getirerek dersler devam eder

 

İletişim Formu