GÖRME ENGELLİLER

   GÖRME ENGELLİLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI  

    Görme Engelliler Destek Eğitim Programımız Görme Yetersizliğinden Etkilenen Bireylerin yetersizlikten etkileneme düzeyini en aza indirgemek veya yaşamda önüne çıkan sorunlarla baş edebilme becerisini kazandırmak için küçük yaştan itibaren eğitime alınmaları, gelişimleri açısından önemlidir. Bu nedenle görme engellilerin bireysel özellikleri ve yetersizlik dereceleri dikkate alınarak bilişsel, sosyal, akademik, psikomotor, bağımsız hareket, günlük yaşam ve özbakım ile ilgili temel becerilerin kazandırılması ve geliştirilmesi için çalışmaktayız.

   PROGRAMIN AMACI

    Görme Yetersizliğinden Etkilenen Bireylerin Temel yaşam becerileri kazanmaları,  Bağımsız hareket edebilmeleri, Sosyal gelişimlerini sağlamaları, Bilişsel hazırlık ve akademik becerilerini geliştirmeleri,  Günlük yaşam, özbakım becerileri kazanmaları, Görsel, dokunsal ve işitsel algı ile ilgili becerileri geliştirmeleri, İletişim becerilerini geliştirmeleri.

    PROGRAMDA YERALAN MODÜLLER

     Öğrenmeye Hazırlık, Psikomotor Beceriler, Özbakım Becerileri, Günlük Yaşam Becerileri, Bağımsız Hareket Becerileri, Sosyal Beceriler, Türkçe ve Matematik modüllerinden oluşmaktadır.

     PROGRAMDA GÖREV YAPAN MESLEK ELAMANLARI

     Programda görev yapan meslek elemanları kendi görev alanlarındaki yetki ve sorumlulukları doğrultusunda hareket ederek ekip çalışmasına özen göstermekte hizmet içi teorik pratik uygulamalara katılarak alanla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmektedirler.

    EĞİTİME YERLEŞTİRME

    Yönetmelikte kayıt için belirtilen evraklarla (İlgili Hastanelerden Alınan Heyet Raporu, RAM dan alınan Rapor) Merkeze gelen bireyin kaba değerlendirmesi yapılır ve BEP i hazırlanır.  Öğrenme ve öğretme süreci planlanırken bireyin performans düzeyi, özellikleri ile öğrenme şekilleri dikkate alınır. Destek eğitim için kullanılan sürenin sonunda belirlenen hedefe ulaşabilmesi için zaman kullanımı en doğru şekilde planlanır.  Öğrenme ve öğretme sürecinde uygun strateji, yöntem, araç-gereç ve materyaller seçilmelidir. Programda yer alan etkinliklerin, somuttan soyuta, kolaydan zora doğru aşamalı olarak hazırlanmasına ve uygulanmasına dikkat edilir. Çalışmalarda kullanılan dilin ve uygulanan etkinliklerin bireyin yaşına ve özelliklerine uygun olmasına özen gösterilir. Günlük yaşamda bireylerin etkili iletişim kurabilmeleri ve iletişim stratejilerini kullanabilmeleri için uygun ortamlar hazırlanıp etkinlikler çeşitlendirilir.

    BAĞIMSIZ HAREKET BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI

     Görme yetersizliğinden etkilenen bireylerin her gelişim düzeyinde en önemli kazanması gereken beceri bağımsız hareket edebilme becerisidir. Doğuştan itibaren bağımsız hareket eğitimine başlanması önemlidir. Bireyin baston kullanma yaşına geldiğinde baston eğitimine geçilmesi Görme yetersizliğinden etkilenen bireylerin eğitim, çalışma yaşamına ve toplumsal yaşama daha aktif katılımını sağlayacaktır. Görme yetersizliğinden etkilenen bireyler için yaşamsal öneme sahip Bağımsız yaşam becerileri eğitimi okul öncesi okul ve daha sonraki dönemlerde maalesef yoktur. Merkezimiz bu alanda da önemli çalışmalar programlar uygulamaya koymaktadır.

    BİLGİSAYAR EĞİTİMİ

Günlük Yaşam Becerilerinin içinde yer alan Bilgisayar eğitimi

Kurumumuzda bilgisayar ve on parmak klavye kullanımı, akıllı telefon ve her türlü teknolojik araç gereç kullanımı konusunda destek eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Görme yetersizliğinden etkilenen bireylerden okuma ve yazmada görmesi yetersiz olanlar için konuşan, az görenler için büyütmeli programlarla eğitim yaparak günlük yaşantıda okulda iş yaşamında ihtiyacını karşılayacak düzeyde bilgisayar ve internet kullanımında yeterli düzeye getirilmektedir.

    MUTFAK EĞİTİMİ

    Görme yetersizliğinden etkilenen Bireyin beslenme ve sağlığında olmazsa olmaz becerilerden olan mutfak kullanım eğitimini önemsiyoruz. Görmeyen bireylerin beceri düzeylerine göre çalışmalarımız beslenme nedir?  Mutfak araç gereçlerini tanıma, mutfak düzeni,  tehlikeden korunma, güvenlik tedbirleri, günlük haftalık aylık beslenme planı, mutfak alış verişi, aşamalı yemek yapma, servis etme bulaşık, mutfak hijyeni gibi etkinliklerden oluşmaktadır.

    MÜZİK VE SANATSAL ÇALIŞMALAR

Merkezimiz bireyin yetenekleri düzeyinde üretken, toplumsal yaşama tam katılımlı refah düzeyi yüksek yaşamına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Yetenek düzeyleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulan Görme yetersizliğinden etkilenen bireyler müzik, drama çalışmalarına dâhil edilerek ruhen bedenen rahatlama kendine olan güvenin arttırılması hedeflenmektedir.

    MERKEZİN DİĞER KURUMLARLA KOOORDİNELİ ÇALIŞMALARI

    Merkezimize devam eden bireylerin ihtiyaçları tespit edildikten, sonra, eğitim, sosyal, psikolojik, ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu, özel kurumlarla

Ve STK larla işbirliği yapmaktadır.

                                                                                            Program Sorumlusu Özel Eğitimci

                                                                                                                

 

- İletişim

Merkez

1899 Sokak No:2 Bayraklı - İzmir

0232 3717293 - 0532 501 7733 - 0532 163 0917

Şube

İbrahim Ethem cd. No:48 Osmangazi-İZMİR

0232 371 0044

Sosyal Medya

- Bize Yazın